Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz


Tuğrul Akandır, kendi alanında uzman avukat ve akademisyenlerden oluşan departmanlarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas Departmanımız, müvekkillerin alacaklarının tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerini, iflas erteleme ve konkordato işlemlerini, borç tasfiye görüşmelerini ve bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarını yönetmektedir.

Aile ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilaflara danışmanlık hizmeti verilmektedir. Özellikle, Türk vatandaşı ile yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma boşanma ve bunlara bağlı ortaya çıkan diğer hukuki işlemlere destek vermekteyiz.

Birleşme ve Devralmalar

Tuğrul & Akandır, yerli ve uluslararası küçük ila orta ölçekli şirketlerinin birleşme ve devralma, ortak girişim ve kısmi ayrışma organizasyonlarının her aşamasında büyük bir tecrübeye sahiptir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Tuğrul & Akandır, şirket ve bireylere iş hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti vererek, sahip olduğu hakların yerine getirilmesi ve uygulanmasını sağlamaktadır.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku departmanımız bünyesinde uzman avukat, danışman ve akademisyenlerle hizmet vermektedir. İnsan hürriyetine ilgilendiren her konu titizlikle takip edilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Tuğrul & Akandır, yerli ve yabancı müvekkillerine, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermekle birlikte mülkiyet üzerinde kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi konularında deneyim sahibidir.

Kişisel Verilerin Korunması Tedbirleri

Kişisel verilerin korunması hakkında düzenlenen yasal düzenlemeler ışığında, mevcut müvekkil portföyümüzün faaliyetlerinde zaruri olarak ihtiyaç duyduğu dönüşümleri yasa doğrultusunda yerine getirmekteyiz. Veri işleyen şirketlerin teknik anlamda hizmet aldığı şirketler ile de Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanununun gerekli duyduğu alanlarda uyum çalışması yapmaktayız.

Blockchain, Kripto ve Sanal Para Teknolojileri

Günümüzde sayı ve türleri hızlıca artan kripto para ve token türlerini ve arkasındaki temel teknoloji olan “blockchain” yapısının hukuk dünyasındaki yansımaları yakından takip edilmektedir. ICO teknolojilerini de kapsayacak şekilde büromuz aktif olarak müvekkillerinin değişen ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Teknolojinin giderek gelişmesine paralel olarak günümüzde uluslararası ticaretin hızla artması firmaların kendilerine ait ürün ve hizmetlerinin korunması gerekliliğini gerektirmektedir. Ortaklığımız, bu alanda sahip olduğu köklü tecrübelerini yerli ve yabancı müvekkillerine aktarmaktadır.

Şirketler Hukuku

Tuğrul Akandır, Şirketler Hukuku alanında yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemleri ile infisah, birleşme ve devralma, şirketlerde nevi değişikliği işlemlerinde uzmanlaşmıştır.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankalar, kredi veren diğer mali kurum ve kuruluşlar, kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi konularda Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

Enerji Hukuku

Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu yenilenebilir enerji, gaz, elektrik ve hidroelektrik santral projelerinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.